JAZ

Dostopnejše avtomobilsko kasko zavarovanje za varne voznike

Storitev JAZ je nov način možnosti prihranka pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja, ki varnim in odgovornim voznikom omogoča znižanje premije kasko zavarovanja kar do 45%

Testni izračun

JAZ deluje preprosto: tvoja družina ali prijatelji jamčijo, da si varen in odgovoren voznik z denarnim jamstvom. Višja kot je vrednost jamstev tvojih prijateljev ali družine, večji bo tvoj popust in nižji bodo stroški kasko zavarovanja.

Dodatni popust dobiš, če si član AMZS in če si v zadnjih dveh letih opravil tečaj varne vožnje. Za več informacij nas lahko pokličeš na brezplačno številko 080 28 20.

Višina rednega popusta lahko znaša največ

30%

Določi se sorazmerno na višino pridobljenih jamstev.

+

Dodatnih

10%

popusta pridobijo člani AMZS.

+

Dodatnih

5%

doda še opravljen tečaj varne vožnje v zadnjih dveh letih.

}

Skupno je možno pridobiti do

45%

popusta.

Preverite, koliko lahko prihanite in Obiščite najbližji AMZS center

Kaj pomeni jamstvo?

Storitev JAZ ponuja možnost, da tvoji prijatelji in družina jamčijo, da si varen in odgovoren voznik. V primeru, da vseeno pride do škodnega dogodka so pripravljeni kriti del škode skupaj z zavarovalnico.

Praktični prikaz: če je nastala na vozilu škoda v višini 5.000€, imel pa si zbranih 300€ jamstev, ti bo zavarovalnica izplačala 4.700€. Preostalih 300€ pa bodo krili tvoji prijatelji in družina. Ta denarni znesek je njihovo jamstvo.

Zbrana jamstva se sorazmerno pretvorijo v popust pri tvojem avtomobilskem zavarovanju.

Testni izračun

Kaj pa, če?

Življenje je nepredvidljivo in nesreče se lahko zgodijo. Če pride do nezgode, bodo škodni zahtevek delno pokrili tvoji prijatelji in družina. Ampak samo do zneska, za katerega so se zavezali z jamstvom.

Kako deluje?

1.

V AMZS centrih skleneš zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanje pri zavarovalnici Generali, ki vključuje storitev JAZ.

2.

Storitev JAZ uveljaviš preko spletne aplikacije VouchForMe (Jamči zame), s katero povabiš družinske člane in prijatelje, da jamčijo in potrdijo, da si varen in odgovoren voznik.

3.

Prijatelji ali družinski člani v spletni aplikaciji VouchForMe označijo višino zneska, ki bi ti ga bili pripravljeni povrniti v primeru, če povzročiš škodo na svojem avtomobilu. Višina zneska predstavlja višino franšize, ki si jo lahko zaradi zbranega jamstva privoščiš pri zavarovalnici.

4.

Za zbiranje jamstev imaš na voljo 14 dni. Od tega 7 dni za prijavo v spletno aplikacijo VouchForMe in 7 dni za zbiranje jamstev. Povabiš lahko poljubno število oseb. Najvišja skupna vrednost jamstev je 1.000€, najnižja pa 50€.

5.

Po koncu obdobja zbiranja sredstev se znesek zbranih jamstev sorazmerno pretvori v popust. S tem uveljaviš storitev JAZ - vrednost popusta ti zavarovalnica vrne na tvoj TRR.

6.

V primeru nastale škode se lahko odločiš, ali boš del škode poravnal sam ali pa boš zahteval povrnitev tega dela od tistih, ki so jamčili zate. Ko zavarovalnica prizna škodo, bo izplačala zavarovalnino na tvoj TRR, ta pa bo zmanjšana za višino zbranih jamstev. Postopek unovčevanja jamstev sprožiš prek spletne aplikacije VouchForMe.

Obiščite najbližji AMZS center

Zakaj bi tvoja
družina in prijatelji
jamčili zate?

JAZ uporablja edinstveno aplikacijo VouchForMe, ki temelji na vzajemnosti in podpira medsebojno pomoč med prijatelji in družinskimi člani. Jaz jamčim zate, ti jamčiš zame. Če pride do nesreče, smo skupaj. Delimo koristi in tveganja.

Jamstvo ne
pomeni plačila

Dano jamstvo še ne pomeni plačila. Plačilo se sproži samo v primeru tvojega škodnega zahtevka pri zavarovalnici. Zbrana jamstva ti omogočijo izbiro franšize v višini zbranega jamstva pri sklenitvi tvojega avtomobilskega zavarovanja, kar zate predstavlja prihranek pri premiji – zbrana jamstva se sorazmerno pretvorijo v popust pri tvojem zavarovanju.

Partnerji storitve JAZ