Pogosta vprašanja

Trenutno lahko sistem jamstev uporabite le za kasko del avtomobilskega zavarovanja. Popust iz naslova jamstev se obračuna na kasko premijo, ki je že znižana z vsemi drugimi popusti, ki so del zavarovalne police. Točen podatek boste dobili pri našem zavarovalnem referentu na prodajnem mestu, informativni izračun pa lahko opravite tu.

Storitev JAZ lahko sklenete tudi na daljavo tako, da izpolnite obrazec.

Višina popusta se določi sorazmerno glede na višino pridobljenih jamstev in lahko znaša največ 30%. S pomočjo informativnega izračuna lahko preverite, koliko bi znašal popust za vaše kasko zavarovanje. Če ste član AMZS vam kot dober prijatelj podarimo dodatnih 10%, za opravljen tečaj varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem v zadnjih dveh letih pa priznamo še dodatnih 5%. Skupaj torej 45%.

Varnim in odgovornim voznikom dajemo s pomočjo aplikacije VouchForMe možnost, da to dokažejo in podprejo s pričevanji/zaupanjem družine in prijateljev. Sistem VouchForMe zbere jamstva in jih overi na podoben način kot bi to storil notar. Z uporabo VouchForMe jamčevalec in zavarovanec skleneta pravno zavezujočo pogodbo, ki jo samodejno ustvari aplikacija in je na voljo za prenos. Pogodba o jamstvu navaja zavarovalno polico imetnika kot predmet zavarovanja in določa, kdaj lahko finančna garancija postane stvarna obveznost jamčevalca do imetnika police. V praksi je to trenutek, ko je jamčevalec pravno zavezan plačati svoj delež odbitne franšize (jamstva).

Primer je zavezujoč, če zavarovalec predloži ustrezno dokumentacijo, ki jo izda zavarovalnica, in navaja naslednje:

1. Da je bil vložen zahtevek v zvezi z zavarovalno polico, ki je bila navedena v sporazumu o jamstvu.
2. Da je zavarovalnica obdelala ter potrdila terjatev.
3. Natančna navedba odbitnega zneska, ki je bil uporabljen v posameznem zahtevku.

Izjavo potrebujemo, da vam lahko omogočimo dostop do platforme VouchForMe, hkrati pa se izognete nepotrebnemu obisku zavarovalnice, saj vam zavarovalnica avtomatsko vrne del premije, ko pridobite jamčevalce. Nič birokracije, samo denar na vaš račun.

Ko zavarovalnica potrdi in prizna škodni zahtevek, bo na vaš TRR nakazala znesek zmanjšan za skupno število jamstev. Obenem bo aplikacija VouchForMe prejela informacijo, da so izpolnjeni pravno-formalni pogoji, da od vaših jamčevalcev zahtevate izplačilo jamstev. Na tem mestu imate možnost, da plačilo dejansko zahtevate in to potrdite v aplikaciji. V primeru, da tega ne želite storiti in se odločite znesek poravnati sami, enostavno ne izberete možnosti »Unovči jamstva«. Tako vaši prijatelji in družina ne bodo plačali ničesar.

Aplikacija VouchForMe oblikuje pogodbo o jamstvu med zavarovalcem in jamčevalcem in je pravno zavezujoč dokument. Pogodba navaja predmet zavarovanja in obveznosti obeh strani, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja. V primeru nespoštovanja določil, je dokument pravno veljaven na sodišču.

Aplikacija VouchForMe prevzame vlogo posrednika pri plačilu jamstev ter preko platforme in nanjo vezanih komunikacijskih orodij spodbuja jamčevalce k izpolnitvi zavez. V primeru nespoštovanja določb pogodbe ne AMZS ne VouchForMe ne moreta začeti pravnih postopkov za izterjavo dolga namesto zavarovalca.

Polica Generali se sklene v AMZS centrih. Zavarovalna polica prične veljati takoj. Za tem zavarovalec dobi povabilo k registraciji v platformo v kateri prične s pošiljanjem vabil svojim prijateljem, znancem oz. družinskim članom. Zavarovalec ima časa 7 dni za registracijo na VFM platformo, in nato od registracije dalje še 7 dni za posredovanje vabil k jamčevanju in zbiranje jamstev.

Da, jamstva je potrebno potrditi ob podaljšanju kaska oz ob sklenitvi novega. Jamstva trajajo za časa zavarovalnega obdobja, torej veljavnosti kasko zavarovanja na polici.

Znesek zbranih jamstev (npr 1000 evrov) dobesedno pomeni višino franšize na polici. Konktreno na omenjenem primeru: vi nosite 1% od 20.0000 = 200 eur plus 1.000 evrsko franšizo iz naslova zbranih jamstvev. Zavarovalnica v tem primeru pokrije 18.800 eur. Jamstva od vaših sorodnikov v tem primeru predstavljajo “dodatno” franšizo. Na slovenskem trgu smo večinoma navajeni na 1% odbitno franšizo, ki se upošteva ob vsakem škodnem primeru. Ko govorimo o franšizi iz naslova zbranih jamsstev, gre za dodatno franšizo na že obstoječo 1% odbitno franšizo. Le-ta je takoimenovani letni agregat in ko se enkrat počrpa, je ni več. Če se vrnemo k vašemu primeru in predpostavimo, da imate čez pol leta še eno škod v višini 5.000 evrov, se bo upoštevala zgolj 1% odbitna frnašiza, medtem ko se je franšiza iz zbranih jamstev že počrpala ob totalki.

Ne. V primeru škodnega primera platforma, po prejemu podatkov iz zavarovalnice, da je s škodnim primerom pravno vse ok, zavarovalcu omogoči, da pozove jamčevalce k poplačilu podanih jamstev. V primeru, da nekdo ne želi plačati, se ga lahko izterja po sodni poti, saj med zavarovalcem in jamčevalcem obstaja pogodba o jamčevanju, ki pravno-formalno zdrži na sodišču.